EFA-薪火行動

最新消息
薪火行動獲頒一萬小時義工服務獎

薪火行動獲頒一萬小時義工服務獎

04/04/2018 0
3月10曰薪火行動獲社會福利署推廣義工服務督導委員會嘉許成為2016年10000小時義工服務獎機構,以表掦本機構熱心推動義工服務運動...
Read More
招募: 2017-2019 薪火行動幹事會內閣

招募: 2017-2019 薪火行動幹事會內閣

21/08/2017 0
招募︰薪火行動幹事會內閣2015至2017年度的幹事會任期即將,新一屆幹事會選舉將定於2017年8月27日的會員大會中進行。現招募曾任職幹事會達4年或以上,並有意協助薪火行動處理日常行政事務工作的會員,組成最少合共8位義工成員的內閣參選,已籌劃薪火行動未來兩年的發展,繼續為社會服務。有意參選的義工,請細閱以下的參選守則及條款。歡迎合資格的義工與職員聯絡報名。查詢及報名電話︰23823181 1.參選資格、守則及條款 1.1 所有參選者必須為年滿18歲或以上的薪火行動會員,並認同薪火行動的宗旨及理念。 1.2 參選內閣必須由最少8位成員組成,並將承諾擔任為期2年的幹事會職務。 1.3 參選內閣其...
Read More
2017年青苗營召集人

2017年青苗營召集人

16/11/2016 0
薪火行動幹事會委任義工杜嘉銘小姐(杜杜)及羅皓其小姐(Pepper) 為2017年青苗營召集人。 期望他們能帶領青苗營籌委會,為2017年的...
Read More
新AYP UU Leader

新AYP UU Leader

04/10/2016 0
薪火行動自2000年7月成為香港青年奬勵計劃直屬執行處支部 (AOA),一直致力推動AYP 活動。 現委任陳穎康先生為直屬執行處支部組長,生效日期為2016年10月1日。...
Read More
第十屆自我成長學習計劃【SLP10】招募參加者

第十屆自我成長學習計劃【SLP10】招募參加者

efa_admin 30/09/2016 0
薪火行動將於2016年10月-2017年7月舉辦第十屆自我成長學習計劃【SLP10】,現委任周磊洛(老周)、胡海峰(旋風)及陳銘釗 (肥釗)為SLP10 統籌。 ~ SLP10 現時尚餘極少量參加者名額 ~ 如果你鍾意青苗營嗰種感覺、氣氛,想繼續係來緊八個月的計劃入面成長 就盡快係以下連結下載﹕報名表格報名啦 http://www.efa.org.hk/public/SLP10Pform.doc http://www.efa.org.hk/public/SLP10Pform.pdf 查詢請致電:2382 3181或電郵:info@efa.org.hk 心動不如馬上行動,趕快報名啦! ...
Read More